Novinky

Celozávodní dovolená 2019

v termínu od 29.6.2019 do 7.7.2019 bude ve společnosti DGS plast s.r.o. probíhat celozávodní dovolená. V těchto dnech nebudeme expedovat žádné zboží, ani přijímat nové objednávky.
více

Certifikace


Certifikáty

Na středisku plasty je každoročně realizován audit nad systémem managementu kvality (QMS). Kritériem auditu je ČSN EN ISO 9001:2009. Dále jsou certifikovány výše uvedené výrobky ve smyslu mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí pro dopravu železniční RID, silniční ADR, námořní IMDG-Code a leteckou IATA-DGR.

Politika jakosti

Vedení organizace vyhlašuje tuto politiku QMS:

  • Plnit požadavky zákazníka jak po stránce cenové, tak zejména kvality práce, služeb a dodržení termínů. Zákazník je ten, kdo naší organizaci přináší peníze a spokojený zákazník se vrací.
  • Dosahovat toho, aby se organizace stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro vlastní zaměstnance.
  • Rozšiřovat nabídku služeb tak, abychom zákazníkům nabízeli komplexní a vzájemně provázaná řešení problematiky.
  • Dosahovat, udržovat a snažit se neustále zlepšovat jakost svých prací, služeb a výrobků ve vztahu k požadavkům na jakost. Vysoce profesionální prací dosahovat minima reklamací v záruční době.
  • Zabezpečovat jakost našich produktů a služeb je úkolem vedení organizace a všech zaměstnanců, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující jakost u realizovaných výrobků.

K naplnění přijaté politiky vedení společnosti stanovilo následující program:

  • Vedení organizace vytvoří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj všech procesů ovlivňujících jakost v celé organizaci.
  • Poskytne účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky jakosti.
  • Vedení organizace bude důsledně vyžadovat od všech pracovníků společnosti přesné plnění úkolů a dodržování postupů stanovených dokumentací systému jakosti.
  • Neustále zlepšovat efektivnost systému managementu jakosti důsledným prováděním interních auditů a následným stanovováním opatření k nápravě a preventivních opatření.

Vybudovat dobré jméno organizace je záležitostí dlouhodobé kvalitní a obětavé práce všech.