O nás


Projekt spolufinancovaný z EU

Název projektu: Pořízení nových výrobních technologií pro společnost Polfin Ploština, s.r.o.

Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006185

Program: OP PIK, Technologie – III. Výzva

Náplň: Předmětem projektu je pořízení 5 nových technologií pro divize plastikářské výroby a kovovýroby. Konkrétně se jedná o vyfukovací stroj na kanystry, 5osé obráběcí centrum, CNC soustruh, hydraulickou zakružovačku trubek a hydraulickou zakružovačku plechů. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu, zefektivnění výrobního procesu, zvýšení kvality produkce a navýšení výrobních kapacit.

Termín realizace:01/2016 – 12/2017Společnost Polfin Ploština, s.r.o. se v roce 1998 transformovala z bývalého ZOD Ploština. Společnost navazuje na úspěšnou tradici přidružených výrob, které byly součástí tohoto zemědělského družstva.

 • Výroba plastových obalů


Organizace Polfin Ploština, s.r.o. středisko plasty vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. června 1998 .

Středisko PLASTY svým sortimentem pokrývá veškeré potřeby zákazníků z nejrůznějších průmyslových odvětví a to od potravinářství přes obaly určené pro kosmetiku, farmacii, drogistiku až po obaly určené pro petrochemický průmysl. Zmiňovaný sortiment zahrnuje nejrůznější objemy a tvary lahví, dóz, kanystrů či jiných speciálních výrobků. V této rozmanitosti nelze opomenout ani možnou barevnou škálu obalů včetně jejich potisku či umístění etiket.

Oblast působnosti organizace

Předmětem činnosti organizace Polfin Ploština, s.r.o.: středisko PLASTY je výroba obalů pro:

 • potravinářství
 • kosmetiku
 • drogistiku
 • petrochemii
 • farmacii
 • zdravotnictví

Nejčastějšími vyráběnými druhy obalů jsou:

 • láhve
 • dózy
 • kanystry
 • těsnění, uzávěry

V uvedených výrobních oborech máme stabilizovanou klientelu odběratelů, ale rádi jejich počet rozšíříme. Věříme, že Vám všem, kteří tuto krátkou charakteristiku naší firmy čtete, dokážeme nabídnout kvalitní zboží i stejně kvalitní obchodní služby. Těšíme se na Vaši návštěvu.
 • Kovovýroba
 • Plasty
 • Doprava